تورهای کشتی کروز تابستان ۹۸

تاریخ حرکت: ۳۰ تیرماه (۸روز) مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه (جهت مشاهده شهرهای این مسیر روی تور کلیک کنید)

تاریخ حرکت: ۱ تیرماه ۹۸ مقاصد: ایتالیا، یونان، کرواسی، آلبانی

تور کشتی کروز Seaviewویژه تابستان تاریخ حرکت: ۱۲تیرماه مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه (جهت مشاهده شهرهای این مسیر روی تور کلیک کنید) ( امکان بازدید از ۱۰ شهر جذاب!)

تاریخ حرکت: ۳۱مرداد مقاصد: آلمان، نروژ، دانمارک، ایتالیا (امکان بازید سوئیس)

Close Menu